Έργα Αγρινιωτών λογοτεχνών

1.
 
ΤΑΣΩ

του
Κώστα Χατζόπουλου
TAΣΩ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

2.
ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ

του
Κώστα Χατζόπουλου

ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ του ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
3, 4.

Η ΑΝΝΙΩ

ΑΝΤΑΡΤΗΣ

του
Κώστα Χατζόπουλου

Η ΑΝΝΙΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ του ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ