Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ασπρόμαυρες Αναμνήσεις





Μεταφορικά μέσα μιας άλλης εποχής




===============



 ===============




===============
 ===============

Από το αρχείο του Αρ. Μπαρχαμπά