Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Έκθεση ΤολιόπουλουΕ Κ Θ Ε Σ Ι Σ


των ιστορικών γεγονότων τα οποία έλαβον χώραν κατά την περίοδον από Φεβ/ρίου μέχρι και Σεπτεμβρίου 1944 εις την περιοχήν Αγρινίου.

Γ. Τολιόπουλος*
Διοικητής λόχου του 2ου Τάγματος Ασφαλείας της Πάτρας. 
Μετατέθηκε στο Αγρίνιο στις 10 Φεβρουαρίου του '44.
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ Τολιόπουλου (Τάγματα Ασφαλείας Αγρινίου)

* Γεώργιος Τολιόπουλος
Διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας, ο οποίος μετά τον πόλεμο σταδιοδρόμησε στον ελληνικό στρατό.Μετά τον πόλεμο ο Τολιόπουλος έκανε καριέρα στον ελληνικό στρατό. Στις 30 Μαΐου 1948, τη μέρα που προήχθη σε αντισυνταγματάρχη “λόγω των ηρωικών του πράξεων στο πεδίο της μάχης”, σταματά και η συγκάλυψη των δραστηριοτήτων του από το ΓΕΣ και ξαναρχίζουν οι εγγραφές στο μητρώο του. Η περίοδος από το 1939 ως το 1948 έμεινε για πάντα κενή. Έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε η προαγωγή του σε συνταγματάρχη. Ο Τολιόπουλος πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου 1962 σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας.

~~~~~~~~~~~~