Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Σχολικά ενθυμήματα


1971
Στ' Τάξη 3ου Δημοτικού Σχολείου
Δάσκαλος κ. Κοτρώνης