Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Θεμελίωση του φράγματος του Αχελώου

17 Ιουλίου 1954


Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεωργίας Πέτρος Λεβαντής, Συντονισμού Θάνος Καψάλης, Εσωτερικών Ιωάννης Νικολίτσας και Προεδρίας της Κυβερνήσεως Γεώργιος Ράλλης παρίστανται στον αγιασμό και τη θεμελίωση του φράγματος και των αρδευτικών έργων του Αχελώου.
Ο Κ. Καραμανλής βάζει το θεμέλιο λίθο του έργου.


==========================
==========================