Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Παλιός Άγιος Χριστόφορος


....όταν δέσποζε σχεδόν ολομόναχος στον λόφο του.


Γύρω στο 1910, από την περιοχή της "Αμυγδαλούλας"



Γύρω στο 1930



Γύρω στο 1965 και έχουν αρχίσει πλέον να πλησιάζουν τα πρώτα κτίσματα.



1982



============================
============================