Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΑ 1979


Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον Βενιζελέα.
από το elia.org.gr

==========================
==========================