Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Επιταγές...


...του 1944

28 Σεπτεμβρίου 1944
Τράπεζα Ελλάδος Υποκατάστημα Αγρινίου
Ποσό 500.000.000 ( πεντακόσια εκατομμύρια )

          
=================

7 Οκτωβρίου 1944
Τράπεζα Ελλάδος Υποκατάστημα Αγρινίου
Διευθυντής: Γ. Φανός
Ποσό 1.000.000.000 ( ένα δισεκατομμύριο )============================
============================