Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Σιγαρόχαρτα καπνοπαραγωγών και Χαβάνι
Αυτά τα ροζ σιγαρόχαρτα παραχωρήθηκαν στις 1 Ιουνίου 1927, σε ορισμένη ποσότητα και για προσωπική τους χρήση, στους καπνοπαραγωγούς που καλλιεργούσαν πάνω από δύο στρέμματα.


===============
===============

 "ΧΑΒΑΝΙ"  το χρησιμοποιούσαν για να κόβουν καπνό.


===============
===============