Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ασπρόμαυρες Αναμνήσεις



Οδός Μεσολογγίου (νυν Χ. Τρικούπη)


=================
================= 

Οδός 39ου Συντάγματος
(στον πεζόδρομο Ηλιού)





=================
=================

 Οδός Παπαστράτου 




=================
=================