Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Οδός Παπαστράτου

...και ο κινηματογράφος "ΟΛΥΜΠΙΟΝ", 
την δεκαετία του '70